Tjenesteutsetting av prosjekter, et dilemma!

Har du prosjekter du ønsker å fullføre, men ikke nok tid til å utføre dem personlig? Tjenesteutsetting av prosjekter er prosessen for å overføre arbeid til tredjepart, slik som eksterne prosjekt entreprenører eller konsulenter fra eksterne virksomheter.

Etter som det globale markedet er blitt mer åpent og tilgjengelig, har tjenesteutsetting endret seg fra en prosess som bare ble brukt av bedrifter i visse industrielle områder til noe som er blitt mer allment og anvendt i alle industrialiserte aktiviteter.  

Siden nesten alle typer arbeid nå kan settes ut, må det også reflekteres over at tjenesteutsetting av prosjekter har både fordeler og ulemper. I 6 artikler skal vi se på fordeler og ulemper som et selskap må ta stilling til når de skal starte opp et prosjekt. Vennligst delta om du har ønsker om en menings utveksling på det som kommer frem i artiklene.

 

Rune Follnes