Nordhagen Projects AS styrer dine prosjekt med forventet levering til riktig pris og rett tid

Hvordan vet vi hva et prosjekt vil koste? Egentlig vet vi ikke det. Kunnskapen om kostnaden på et prosjekt har vi når «Final account» er gjennomført. Å kostnadsberegne et prosjekt høres da kanskje mer ut som en kunnskapsløs gjetting og vi får se hva det blir, enn det som burde være en vitenskapelig aksepterbar kalkulasjon fra en prosjektleder. Allikevel årsaken til denne erkjennelsen er at i ethvert prosjekt er det mange variabler som ikke er forutsigbare og det er først når prosjektet er avsluttet vi kjenner til alle ukjente kostdrivere.

Er en prosjekteier da helt overlatt til tilfeldigheter eller er det mulige løsninger som kan gi bedre forutberegnelighet. Ja, og løsningen ligger i prosjektgjennomføring basert på gode historiske data og prosjektledelse med kompetanse bygget opp gjennom utallige prosjekt. Med andre ord at prosjekt- gjennomførings kontinuiteten er solid. Å dra med seg kunnskap fra et prosjekt til et nytt prosjekt gir besparelser, besparelser opp mot 20%. Slike besparelser gir gode kost / nytte tall.

For å kunne hente ut slike gevinster er det viktig med god planlegging, riktige budsjetter og en prosjektgjennomføring som er lojal til hvordan prosjektet er bestemt gjennomført. Det medfører at både planlegging og budsjetter er basert på kunnskap og annerkjennelse til den nødvendige lojaliteten som må utøves for å nå oppsatte mål.

Nordhagen Projects AS har levert prosjekter gjennom flere 10- år, og innehar nødvendige data for raskt og effektivt å kunne estimere dine prosjekter og å komme opp med planer som skal gjennomføres i.h.t. forventede krav. I prosjektene har vi holdt kostnadsnivået og tilrettelagt for store besparelser opp i 10 talls millioner kroner. For å være delaktig i gode og kostreduserende gjennomføringer av prosjektene, går vi inn i forpliktende risikoavtaler som tilkjennegir og er en dokumentasjon på vår tro på å levere til forventede resultater. Med våre kvalitetsprosesser, prosedyrer og gjennomføring av prosjektene i.h.t. anerkjente sertifiserings krav som ISO9001, ISO21500 og vårt Prosjekt Styrings verktøy N’PAS er vi godt rustet for å levere dine prosjekter med avpasset kvalitet for riktig pris til rett tid. Vedlagt er en graf som viser prosjekter fra 2000 til og med 2013 med en relativ fordeling av daglig prosjekt- administrativ kost opp mot prosjektets totalkost.